Over ons

Missie

De Bibliotheek Achterhoekse Poort ondersteunt deskundig ieders ontwikkeling! We nodigen iedereen van harte uit:

 • te ontmoeten
 • te delen
 • te leren
 • te lezen

Visie

 • wij bieden iedereen een inspirerende plek om te werken, verblijven, ontmoeten, delen, leren en lezen;
 • wij staan midden in onze gemeenschap en werken samen met (lokale) partners;
 • wij stimuleren leesplezier en bepleiten het belang van (digi)taalvaardig zijn;
 • wij bieden toegang tot kunst en cultuur;
 • iedereen geletterd;
 • iedereen voelt zich thuis in de bibliotheek;
 • iedereen weet waar de bibliotheek voor staat.

de Bibliotheek Terborg (hoofdkantoor)

Post- en bezoekadres: Herman van Velzenstraat 1, 7061 DD, Terborg
Telefoon: 088-0062929
E-mailadres: debibliotheek@achterhoeksepoort.nl


ANBI

De Bibliotheek Achterhoekse Poort is door de Belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we ons als Bibliotheek nagenoeg geheel inzetten voor het algemeen belang. Dit betekent onder meer dat giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Wil je een schenking doen aan Stichting Basisbibliotheek de Achterhoekse Poort? Neem dan contact op met Hetty Wolf via bovenstaande gegevens.

Statutaire naam: Stichting Basisbibliotheek Achterhoekse Poort 

Statutaire zetel: gemeente Oude IJsselstreek

KvK nummer: 41046201

BTW-nummer: NL810028347B01

Beloningsbeleid: medewerkers worden beloond overeenkomstig de CAO Openbare Bibliotheken.


Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) van de Bibliotheek Achterhoekse Poort houdt toezicht op het bestuur van de Bibliotheek, conform de Governance Code Cultuur en met inachtname van hetgeen in het directiestatuut van de Bibliotheek Achterhoekse Poort is verwoord. Jaarlijks evalueert zij haar eigen functioneren en bespreekt dat met de directeur/bestuurder.


De RvT is betrokken bij het bestuurlijk overleg met de beide opdrachtgevers, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek. De RvT stelt o.a. de begroting en jaarrekening vast, spreekt structureel over de voortgang van het te voeren beleid, het realiseren van doelstellingen en plannen, de gang van zaken in de organisatie en de interne en externe communicatie. 


De RvT is als volgt samengesteld: Theo van Amersfoort (voorzitter), Paul Grimmelikhuizen, Harry Ketelaars, Piet Litjens, Wilma Mossink en Margriet Overmeyer-de Gier.


Directeur

Waarnemend directeur:

Ellen Wiegerinck
e.wiegerinck@achterhoeksepoort.nl
06 - 44916526

Teamleider educatie / projectleider dBoS: Ellen Wiegerinck e.wiegerinck@achterhoeksepoort.nl 06 - 44916526
Teamleider publieksdiensten: Mieke de Vette m.devette@achterhoeksepoort.nl 06 - 52343005
Programmamaker en coördinator Taalhuis: Annet Wamelink a.wamelink@achterhoeksepoort.nl 06 - 18198026
Medewerker PR & Communicatie: Minouk Woltering m.woltering@achterhoeksepoort.nl 06 - 18111876

Wil je bij ons werken?

Neem dan hier eens een kijkje.