De Bibliotheek heeft speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden, een ruimte ingericht: het Makkelijk Lezen Plein. Het MLP is een duidelijk herkenbare plek waar de materialen voor kinderen met leesproblemen op een prettige manier gepresenteerd worden. Het Makkelijk Lezen Plein maakt lezen weer leuk!

Het Makkelijk Lezen Plein is bedoeld voor kinderen van 8 tot 12 jaar. Pas vanaf die leeftijd komen namelijk achterstanden of stoornissen op het gebied van lezen naar voren. Kinderen van 6 of 7 jaar oud zijn nog echt bezig met het leren lezen. Zodra een kind zelfstandig gaat lezen, worden eventuele problemen pas zichtbaar.

Eén op de tien kinderen in het basis-en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Dit zijn vaak kinderen met dyslexie. Maar ook bij kinderen die moeite hebben met leren, slechthorenden of kinderen met concentratiestoornissen of taalachterstand kunnen leesproblemen ontstaan. Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk omdat het hen teveel moeite kost.

Krijgen deze kinderen geen goede begeleiding, dan neemt het zelfvertrouwen af en is de kans groot dat ze gaan onderpresteren. Het is daarom belangrijk dat hun probleem al vroeg wordt herkend en erkend. Dan pas kan gericht gewerkt worden aan ondersteuning: vanuit school met individuele begeleiding maar ook vanuit de Bibliotheek met het Makkelijk Lezen Plein. Op dit Plein staat een selectie van boeken en andere media, speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden. Maar ook ouders en leerkrachten vinden er informatie over leesproblemen. 

Wat is er zo speciaal aan de MLP-boekencollectie?

Ten eerste staan de boeken allemaal ‘frontaal geplaatst’, en niet in een rijtje in de kast. Dat betekent dat kinderen direct de voorkant van het boek zien. Bovendien hebben deze boeken allemaal een aantrekkelijke voorkant. Kinderen met dyslexie denken vooral in beeld en voelen zich sneller aangesproken door een mooi boek. De tekst staat veel ruimer op de pagina, er is veel witruimte tussen de regels. Soms heeft een boek een aangepast lettertype en natuurlijk zijn er heel veel illustraties. Ook staan de boeken op een plezierige zoekhoogte, ingedeeld op genre.

Alles is er op gericht om lezen aantrekkelijk en makkelijk te maken voor het kind! Het Makkelijk Lezen Plein geeft gewoon meer plezier in lezen! 

Kijk voor meer informatie ook eens op www.makkelijklezenplein.nl

 

Tip25 Makkelijk Lezen 2020

Boekentip van Gamebawz

Boekentip van Gamebawz