Wiesneus

Onder de naam 'Wiesneus' biedt de Bibliotheek Achterhoekse Poort lessen in de streektaal aan voor kinderen in de leeftijdsgroep van 8-10 jaar. Doel van deze lessen is om kinderen weer contact te brengen met dialect. Deze lessen worden mede mogelijk gemaakt door het Cultuur- & Erfgoedpact Achterhoek.

Kinderen in deze leeftijdsgroep komen niet meer vanzelfsprekend in contact met het dialect. Hun vaders en moeders spreken het zelf vaak niet (goed) meer. Soms lukt dialect spreken nog wel met hun opa’s en oma’s. Door ze weer in contact te brengen met de streektaal raken ze er niet helemaal van vervreemd. Het Nedersaksisch is immers de taal die van oudsher hoort bij de Achterhoek en die deel uitmaakt van de Achterhoekse identiteit. Alle kinderen in de schoolklassen die meedoen, krijgen het tijdschrift Wiesneus. Dit tijdschrift is voor de kinderen een bewaarexemplaar waar ze na de les met plezier in verder kunnen lezen of uit voorgelezen worden. De inhoud van het magazine bestaat uit verhalen in het Achterhoeks dialect, liedjes, een stripverhaal, puzzels en een kleurplaat waar mooie prijzen mee te winnen zijn.