De Voorleestrein

De Voorleestrein is een taalstimuleringsactiviteit waarbij vrijwilligers van de Bibliotheek wekelijks één of twee keer voorlezen.

De vrijwilligers doen dit op school en lezen voor aan vaste groepjes leerlingen uit groep 1-2. Dit levert een bijdrage aan de verbetering van tekst- en verhaalbegrip en de mondelinge taalvaardigheid. Deze activiteit wordt uitgevoerd in de gemeente Oude IJsselstreek. De Bibliotheek verzorgt de prentenboeken die aansluiten bij de thema's die op school aan bod komen.