Themalijn

Met behulp van de themalijn kan de Bibliotheek Achterhoekse Poort het onderwijs ondersteunen. De Bibliotheek gaat in gesprek met school om te onderzoeken waar ondersteuning van de Bibliotheek gewenst is. Aan de hand van een (of meerdere) thema’s wordt er vervolgens een trajectvoorstel op maat gedaan.

Wat is de themalijn?  

De themalijn is een methodiek die gebaseerd is op de leerdoelen van het primair onderwijs. Door te kijken bij welke leerdoelen de Bibliotheek kan ondersteunen, ontstaat er meer duidelijkheid over de diensten van de Bibliotheek en hoe die aansluiten bij het curriculum. De themalijn richt zich op leesbevordering en mediawijsheid.

De themalijn

  • richt zich op inhoudelijke diensten aan de leerlingen in het primair onderwijs.
  • geeft meer structuur en inzicht in het onderwijsaanbod van de Bibliotheek.
  • maakt de verhouding tussen leesbevordering en mediawijsheid duidelijker.
  • zorgt dat er voldoende keuzemogelijkheiden zijn om te beantwoorden aan de vraag van een school.
  • bevat een advies op maat aan school met doelgerichte activiteiten.
  • laat zien dat de bibliotheekproducten geen extra's zijn maar aansluiten bij het curriculum van school en dus ondersteunend zijn. 

De themalijn wordt duidelijk gemaakt door middel van een praatpapier, ook wel de placemat genoemd. De themalijn bevat 6 thema’s en laat elk thema zien als een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8. Ieder thema bevat zowel leesbevordering als mediawijsheid.

Werkwijze

De bibliotheek gaat in gesprek met school om te onderzoeken waar de school ondersteuning van de bibliotheek bij wil gebruiken. Aan de hand van een (of meerdere) thema’s wordt vervolgens door de Bibliotheek een trajectvoorstel op maat gedaan.

Voorafgaand aan het schooljaar zijn de afspraken over de activiteiten vastgelegd in een globale planning. Na afloop van het schooljaar evalueert de Bibliotheek samen met de school wat de leerlingen hebben gedaan en geleerd met behulp van de themalijn.

 

Huurcollectie op school

Wil je een aantrekkelijke collectie boeken op school? Dan kan de Bibliotheek Achterhoekse Poort een huurcollectie aanbieden. Dit is een gevarieerde en actuele collectie boeken, die aansluiten bij de interesses en de leefwereld van de leerlingen.

Een goede collectie op school zal de leerlingen inspireren om te lezen. De huurcollectie valt onder de verantwoording van de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Zij zorgt ervoor dat de collectie up to date is en aan de vraag van zowel de school als van de leerlingen voldoet. De Bibliotheek verzorgt en bekostigt de aanschaf. De school betaalt alleen een aantrekkelijke huurprijs en hoeft dus geen rekening te houden met grote investeringen, afschrijvingskosten en personeelskosten.  

Meer informatie

Heb je interesse in de themalijn en wil je meer informatie? Neem dan contact op met Ellen Wiegerinck via e.wiegerinck@achterhoeksepoort.nl