BoekStart in de kinderopvang

Het begint met lezen. Kinderen die op jonge leeftijd al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Het landelijke project BoekStart en de Bibliotheek stimuleren dit met een leesbevorderingsprogramma dat is ontwikkeld voor de kinderopvang: BoekStart in de kinderopvang.

Het is een uitbreiding van BoekStart voor baby's, waarbij de kinderopvang en de bibliotheek de krachten bundelen. Een positief leesklimaat, een aantrekkelijke collectie met geschikte boeken en de aanvulling van digitale media vormen daarbij de basis. Daar is expertise voor nodig die de Bibliotheek in huis heeft.

Het doel is om kinderen van 0-4 jaar, samen met hun ouders en pedagogisch medewerkers, via de kinderopvang intensief met (voor)lezen en boeken in aanraking te brengen. De bibliotheek ondersteunt de kinderopvang bij:

  • Het inrichten van een aantrekkelijke (voor)leesplek
  • Het samenstellen van een startcollectie geschikte boeken
  • Deskundigheidsbevordering van de pedagogisch medewerkers
  • Betrekken van ouders, om voorlezen thuis en bibliotheekbezoek te stimuleren
  • Het opstellen van een voorleesplan
  • Het bijhouden van resultaten via een jaarlijkse monitor
  • De samenwerking in het lokale leesbevorderingsnetwerk

Boeken en voorlezen krijgen zo een vaste plek in het dagprogramma van de kinderopvang.

Eerst lagen boeken op een hoge plank. Nu zie ik ook dat kinderen van anderhalf een hele poos in boeken zitten te kijken.

Bouwstenen

Het programma BoekStart in de kinderopvang bestaat uit 7 bouwstenen: 

Netwerk & beleid Bibliotheek, kinderopvang, jeugdgezondheidszorg en gemeente werken als netwerk aan een gedeelde visie en borgen de doelen in hun beleid.
Expertise Bibliotheek en kinderopvang zetten hun expertise in om de voorleesprestaties en leesstimulerende inzet van de pedagogisch medewerkers (o.a. richting ouders) te verbeteren.
Collectie Alle pedagogisch medewerkers, kinderen en ouders hebben toegang tot een actuele en gevarieerde collectie in een inspirerende leesomgeving in de kinderopvang en/of in een (digitale of mobiele) bibliotheek.
Digitaal portaal Pedagogisch medewerkers en ouders hebben toegang tot de content van het ondersteunende digitaal portaal van BoekStart met informatie over (voor)leesplezier en mediaopvoeding.
Monitor De pedagogisch medewerkers, de voorleescoördinator KOV en voorleesconsulent vullen jaarlijks de monitor in en de Bibliotheek en KOV stellen samen op basis van de resultaten het voorlees/mediaplan op.
(Voor)lees- en mediaplan De kinderopvang legt in samenwerking met de bibliotheek haar visie, doelen en het jaarprogramma vast in het voorlees/mediaplan.
Activiteiten In alle groepen is dagelijks aandacht voor voorlezen en er zijn activiteiten voor ouders rondom de leescultuur thuis en mediaopvoeding.

Advies op maat

Wil jij de kinderopvang ook helpen met het onder de aandacht brengen van leesplezier bij de allerkleinsten? Samen met jou bedenken we graag een plan van aanpak.

Heb je interesse? Neem dan contact op met e.wiegerinck@achterhoeksepoort.nl