We hebben de kwaliteit op orde!

Gepubliceerd op: 15 november 2021 12:50

De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft op 15 november 2021 opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoet de organisatie aan belangrijke kwaliteitsnormen die gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

De Bibliotheek Achterhoekse Poort scoorde op veel onderwerpen positief. Een belangrijk onderdeel van de toetsing is het maatschappelijke effect en de toekomstbestendigheid. Met het certificaat heeft de Bibliotheek de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

De organisatie is erg blij met de uitslag. “De betrokkenheid en inzet van de medewerkers is groot en de maatschappelijke meerwaarde van deze bibliotheek is ons duidelijk geworden uit de verschillende gesprekken”, aldus een auditor van CBCT. Ellen Wiegerinck, waarnemend directeur, is er ook trots op dat er in de auditrapportage wordt gesproken over de enorme bevlogenheid, deskundigheid en professionaliteit van de bibliotheekmedewerkers en dat de partners de samenwerking als zeer positief ervaren. De samenwerkingspartners noemen expliciet dat er out-of-the-box wordt gedacht en dat dit tot veel inspiratie over en weer leidt.

De Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT) toetst als onafhankelijke organisatie de kwaliteit van bibliotheek- en cultuurorganisaties en van programma’s en diensten voor geletterdheid.