Themalijn

De Bibliotheek Achterhoekse Poort ondersteunt het onderwijs d.m.v. de themalijn waarbij de bibliotheek in gesprek met school gaat om te onderzoeken waar de school ondersteuning van de bibliotheek bij wil gebruiken Aan de hand van een (of meerdere) thema’s wordt door de bibliotheek een trajectvoorstel op maat gedaan.

Wat is de themalijn?

De themalijn is een methodiek die gebaseerd is op de leerdoelen van het primair onderwijs. Er wordt gekeken bij welke leerdoelen de bibliotheek ondersteuning kan bieden. Hierdoor ontstaat er meer duidelijkheid over de diensten van de bibliotheek en hoe die aansluiten bij het onderwijscurriculum.
De themalijn richt zich op leesbevordering en mediawijsheid.

De themalijn:
Richt zich op inhoudelijke diensten aan de leerlingen in het primair onderwijs.
Geeft meer structuur en inzicht in het onderwijsaanbod van de bibliotheek.
Maakt de verhouding tussen leesbevordering en mediawijsheid duidelijker.
Zorgt dat er voldoende keuzemogelijkheiden zijn om te beantwoorden aan de vraag van een school.
Bevat een advies op maat aan school met doelgerichte activiteiten.
Laat zien dat de bibliotheekproducten geen extra's zijn maar aansluiten bij het curriculum van school en dus ondersteunend zijn. 

De themalijn wordt duidelijk gemaakt door middel van een praatpapier, ook wel de placemat genoemd.
De themalijn bevat 6 thema’s, en laat elk thema zien als een doorgaande leerlijn van groep 1 t/m 8, ieder thema bevat zowel leesbevordering als mediawijsheid.

Werkwijze
De bibliotheek gaat in gesprek met school om te onderzoeken waar de school ondersteuning van de bibliotheek bij wil gebruiken Aan de hand van een (of meerdere) thema’s wordt door de bibliotheek een trajectvoorstel op maat gedaan. Voorafgaand aan het schooljaar zijn de afspraken over de activiteiten gemaakt en is er een globale planning. Na afloop van het schooljaar wordt gezamenlijk geëvalueerd hoe en wat de leerlingen hebben gedaan en geleerd met ondersteuning van de bibliotheek.

Huurcollectie op school
De Bibliotheek Achterhoekse Poort kan een huurcollectie aanbieden om zo te zorgen voor een aantrekkelijke collectie boeken op school. Het is een gevarieerde en actuele collectie boeken, die aansluiten bij de interesses en de leefwereld van de leerlingen. Een goede collectie op school zal de leerlingen namelijk inspireren om te lezen. De huurcollectie valt onder de verantwoording van de Bibliotheek Achterhoekse Poort. Zij zorgt ervoor dat de collectie up to date is en aan de vraag van zowel de school als van de leerlingen voldoet. De bibliotheek verzorgt en bekostigt de aanschaf, de school betaalt alleen een aantrekkelijke huurprijs en hoeft dus geen rekening te houden met grote investeringen, afschrijvingskosten en personeelskosten.