Abonnementen en tarieven

Lenerservice

Contributies (op basis van 12 maanden, uitgezonderd het tijdelijk abonnement).

Lidmaatschap.
Jeugd tot 18 jaar gratis.

Tarieven vanaf 18 jaar.
Jaarabonnement met automatische incasso € 48,00.
Jaarabonnement met een factuurbrief € 52,00.
Jaarabonnement met maandbetaling via automatische incasso: € 4,00 per maand.
Tijdelijk abonnement 3 maanden € 15,00.

Per 1 januari 2017 vervalt het gereduceerde tarief voor nieuwe 65+ leners en doorstromers naar 65+.
De huidige leners van 65 jaar en ouder behouden het gereduceerde tarief.
Jaarabonnement met automatische incasso € 43,00.
Jaarabonnement met accept giro € 47,00.
Jaarabonnement met maandbetaling via automatische incasso € 3,59 per maand.

Instellingen tarief bedraagt € 65,00.

Vanaf de inschrijfdatum 1 december 2016 gelden de nieuwe tarieven voor nieuwe leners inschrijvingen.
Voor de nieuwe inschrijvingen en betaalwijzen geldt januari 2017 immers als betaalmaand.

Uitleeninformatie.
Bent u in het bezit van een lenerspas dan gelden voor u de volgende regels:

Uitleentermijn
Alle media worden voor 4 weken uitgeleend.

Leengeld
Toptitels € 1,50 voor leenperiode van 4 weken.

In het totaal kunnen er 10 media op een pasje worden geleend.
Op een instellingsabonnement kunnen meer media geleend worden en geldt een langere uitleentermijn.
Het instellingsabonnement is niet beschikbar voor scholen. 

Te laat gelden
De kosten voor het te laat inleveren van boeken en dvd's bedragen € 0,20 per titel per dag.

Service berichten.
Twee tot drie dagen voor het verstrijken van de vervaldatum stuurt de bibliotheek per mail inleverberichten zodat u tijdig kunt verlengen via de verlengfunctie op de website.
Verlengen van gereserveerde titels is niet mogelijk, er kan maximaal 2 x verlengd worden.
Voor het ontvangen van mailberichten dient een correct mailadres in onze leneradministratie bekend te zijn.
Een mailadres kunt u zelf invoeren of wijzigen door op de website in te loggen in Mijn Bibliotheek en te kiezen voor de optie mijn gegevens wijzigen.
Aan deze service kunnen geen rechten ontleend worden, de lener blijft zelf verantwoordelijk voor het tijdig verlengen of inleveren van geleende materialen.

Vervangende pas
Kosten € 2,50.

Automatische incasso informatie
De Bibliotheek Achterhoekse Poort is overgestapt op de SEPA incasso.
Met de invoering van de SEPA ontvangt u bij het innnen van de incasso ook een machtigingskenmerk (lenerpasnummer) dat als referentie dient voor uw machtiging.
Wanneer u de bibliotheek heeft gemachtigd, dan vindt u uw kenmerk terug bij de omschrijving op uw bankafschrift bij de eerstvolgende incasso.
Het incassant ID van Achterhoekse Poort is: NL36ZZZ410462010000.
Onze naam als incassant is Basisbibliotheek Achterhoekse Poort.
De incasso voor de jaarabonementen vindt plaats, direct na de vervaldatum, rond de tiende werkdag van de maand.

Opzeggen
Wilt u het lidmaatschap beëindigen dan kan dit op de volgende manieren:
telefonisch - mondeling - of via een mail naar info@achterhoeksepoort.nl

Uw opzegging kunnen wij alleen verwerken als u alle geleende materialen heeft ingeleverd en aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
Om uw mail opzegging en de afhandeling daarvan voor u in orde te maken hebben wij de volgende gegevens nodig:
uw naam, adres, geboortedatum, lidmaatschapsnummer, de gewenste opzegdatum en bankrekeningnummer (met oog op evt. terugstorting contributie).
Ook horen wij graag wat de reden van uw opzegging is, zodat wij, indien mogelijk, onze dienstverlening kunnen verbeteren.

Tijdens het eerste jaar van uw abonnement kunt u niet tussentijds opzeggen.
Na deze periode kunt u op elk moment opzeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand (te rekenen vanaf de dag van opzegging).
Teveel betaalde contributie wordt verrekend met eventuele openstaande registraties (leen- en/of te laat-geld).
Het resterende bedrag storten wij dan terug op uw bankrekening.