Zomerleesclub

Senia organiseert weer zomerleesclubs

Senia organiseert dit jaar weer Zomer-leesclubs.  Een (literaire) Zomer-leesclub wordt voor een korte periode opgericht en komt in de zomer drie keer bij elkaar.
Meestal komt de helft van de deelnemers uit al-bestaande leesgroepen, anderen reageren op aankondigingen in de krant of in een
nieuwsbrief van de bibliotheek.
Een zomer-leesgroep levert vaak onverwachte, leuke ontmoetingen op.
Juist voor ouderen zorgt zo’n leesclub in de zomerperiode voor waardevolle contacten, als veel mensen in de omgeving weg zijn en culturele instellingen gesloten zijn.

Rond een thema
Zomer-leesclubs van Senia lezen drie boeken rondom een thema.  Er is dus geen sprake van keuze uit een boekenlijst zoals bij andere Senia-leesclubs het geval is. Dat is voor een kortdurende leesclub te omslachtig. 
Het thema is dit jaar ‘Een reis door het leven’, en de drie boeken die de leesclubs gaan lezen zijn:
"Je ziet mij nooit meer terug" van Sonja Barend, de bestseller "De acht bergen" van Paolo Cognetti, en de boeiende roman "De Heilige Rita" van Tommy Wieringa.

Leeswijzers en kosten
Zoals bij Senia gebruikelijk is, ontvangen de deelnemers voor elk boek een leeswijzer, met een samenvatting van het boek, analyse en achtergronden, recensies en informatie over de auteur, en last but not least: discussievragen.
De discussievragen vormen een leidraad  voor de bespreking van het boek, daarmee kan ook een nieuw gevormde groep tot verdieping komen.
De kosten bedragen € 16,00 per persoon.

Hoe het werkt
Als zich (minimaal) 4 mensen bij Senia hebben aangemeld, worden de belangstellenden (via e-mail) met elkaar in contact gebracht. Samen bepalen de belangstellenden waar en wanneer ze voor de eerste keer bij elkaar komen.
Senia heeft in het hele land regionale contactpersonen die bemiddelen tussen de belangstellenden om te zorgen dat er een eerste afspraak komt.

Bij elkaar komen in de bibliotheek?
U kunt met de Zomer-leesclubs zeer waarschijnlijk ook afspreken dat ze in de bibliotheek bij elkaar komen. Vraag dit dan even na bij het servicebureau op 088-0062929

Vragen?
Met vragen, of om specifieke afspraken te maken, kunt u contact opnemen met uw vaste (regionale) ambassadeur van Senia, of met de medewerkers op kantoor met via info@senia.nl.

Aanmelden!
Als u interesse hebt, kunt u zich melden bij Senia via info@senia.nl. 
Senia brengt belangstellenden met elkaar in contact zodra er vier of meer aanmeldingen zijn.
Voor meer informatie zie ook www.senia.nl