Nieuwe directeur

De Bibliotheek Achterhoekse Poort heeft een nieuwe directeur

Mw. Wolf komt uit Enschede, is 62 jaar en heeft Beleid, Organisatie en Management gestudeerd.
Momenteel is zij als senior-adviseur werkzaam bij Arcon Onderzoek en Advies in Borne.
Daarvoor is zij onder andere regiodirecteur bij Slachtofferhulp Nederland geweest.

De Bibliotheek Achterhoekse Poort is blij met de komst van Hetty Wolf en
verheugt zich op een vruchtbare samenwerking met allen die bij de
bibliotheek betrokken zijn.