Invulhulp formulieren

Proef formulierenhulp met invullen van kwijtscheldingsformulieren

De formulierenhulp start dit jaar met het gezamenlijk invullen van kwijtscheldingsformulieren gemeentebelastingen. Deze maand ontvangen alle inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek de aanslag gemeentelijke belastingen. Voor inwoners met een minimum inkomen is het mogelijk kwijtschelding aan te vragen, om hiervoor in aanmerking te komen moet men een kwijtscheldingsformulier invullen.
Inwoners die hierbij ondersteuning nodig hebben kunnen zich aanmelden om dit formulier samen in te vullen.
Tijdens deze bijeenkomsten zijn ook tolken aanwezig en tevens zijn de aanvraagformulieren vertaald in Arabisch en Tigrinya.

Als inwoners vermoeden dat ze voor kwijtschelding in aanmerking komen dan kunnen ze een kwijtscheldingsformulier aanvragen bij de gemeente tel: 0315-292292


Als de inwoner het aanvraagformulier heeft ontvangen en er is hulp nodig dan kan men zich aanmelden voor één van de gezamenlijke invulbijeenkomsten.
Dit kan op 3 manieren:
 Per computer Ga naar: www.sociaalwerk-oij.nl en klik op aanmelden (rechtsboven in de hoek)
 Via het inloopspreekuur Formulierenhulp. Aanmelden via het inloopspreekuur van de formulierenhulp op: o Op dinsdag van 9.30 tot 11.00 uur aan de Reeënstraat 20a in Silvolde of o Op vrijdag van 9.30 tot 11.00 uur in de Mini Manna (oude Antoniusshool) aan de Kannunik de Vriesstraat 42 in Ulft.
 Telefonisch. Door te bellen naar Coby Craanen (Sociaal Werker) Telefoonnummer: 0655464120 op maandagochtend of woensdagochtend tussen 9.30 en 12:00 uur.

De collectieve invuldagen zijn op de volgende tijden en locaties:
Datum Tijdstip Locatie Dinsdag 6 maart 14:00 tot 16:00 uur Wijkcentrum de Lichtenberg, Reeënstraat 20a in Silvolde
Donderdag 8 maart10:00 tot 12:00 uur Mini Manna Markt, Kannunik de Vriesstraat 42 in Ulft
Dinsdag 13 maart 14:00 tot 16:00 uur Wijkcentrum de Lichtenberg, Reeënstraat 20a in Silvolde
Donderdag 15 maart10:00 tot 12:00 uur Mini Manna Markt, Kannunik de Vriesstraat 42 in Ulft
Maandag 19 maart 19.00 tot 21:00 uur Bibliotheek Achterhoekse Poort, Herman van Velzenstraat 1 in Terborg

Let op: U dient de volgende onderstaande kopieën mee te nemen, zie volgende bladzijde! *tevens alle informatie om het kwijtscheldingsformulier in te kunnen vullen.

Om uw aanvraag te kunnen afhandelen hebben wij de volgende gegevens nodig:

Laborijn klant
Ja
* bankafschriften laatste volledige maand / bij clienten Stadsbank ook overzicht reserveringen
 

Nee
* kopie betaal- en of spaarrekeningen over de gehele maand voorafgaande aan de maand waarop de aanvraag is gedaan (rekeningnummer     en saldo moeten zichtbaar zijn)

* Stadsbank clienten hebben ook een overzicht van de reserveringen nodig

* Kopie actueel netto inkomen over de maand voorafgaande aan de maand waarop de aanvraag wordt ingediend. Bijvoorbeeld salaris, AOW       (plus pensioen), WAO, voorlopige teruggaaf belastingen etc.

* Altijd specificatie opvragen (bijschrift op bankafschrift is onvoldoende, behalve bij klanten welke een volledige AOW uitkering hebben).
   Bij studiefinanciering dienen wij altijd een specificatie te ontvangen, alleen vermelding op bankafschrift is onvoldoende. 

* Kopie polis ziektekostenverzekeraar of vermelding op het bankafschrift.

* Kopie kentekenbewijs deel 1 van de auto of motor (indien van toepassing).

* Indien aanvrager over een eigen woning beschikt, een kopie van de hypotheekrekening.