Gegevensbescherming

Nieuw ledenregistratiesysteem voor online bibliotheek

Wat gaat er gebeuren?
IAM (identiteit- en gegevenstoegang management) wordt al enkele jaren gebruikt voor de synchronisatie van de ledengegevens van de lokale bibliotheken met de landelijke infrastructuur / de digitale KB diensten. IAM wordt echter gebruikt voor zowel authenticatie als voor opslag van bepaalde (privacygevoelige) informatie. Dat is geen wenselijke / toegestane combinatie meer i.v.m. de beveiliging van die gegevens. Daarnaast zijn tijdens het jarenlange proces van aansluiting van bibliotheken fouten ontstaan die tot problemen en klachten leiden (voorbeelden hiervan zijn: klanten met dubbele accounts, of met ontbrekende pasnummers of wachtwoorden. In het nieuwe Klant Registratie Systeem zullen klanten nog slechts één keer voorkomen; klanten zonder pasnummer of wachtwoord zullen niet worden overgezet.  Met het nieuwe systeem  is het de bedoeling om ook tot één manier van inloggen te komen voor alle digitale diensten van de Koninklijke Bibliotheek.

Als alles volgens planning verloopt, merken bibliotheken niets van de migratie; de IAM synchronisatie werkt op dezelfde manier met KRS. Bibliotheken hoeven dus vooralsnog niets aan te passen aan het eigen bibliotheeksysteem.
Wel goed om te weten is dat de schermen voor de gebruikers zullen gaan veranderen. Er zullen zo spoedig mogelijk enkele voorbeeldschermen gepubliceerd worden om zelf te bekijken en te weten waar de gebruikers mee te maken krijgen.

Wat zijn de voordelen voor gebruikers?
Als alle werkzaamheden zijn afgerond, wordt de inlog voor gebruikers gebruikersvriendelijker. Door controles en opschoon-werkzaamheden zullen er minder fouten aanwezig zijn in de ledengegevens in de Landelijke Digitale Infrastructuur, waardoor de inlog beter zal verlopen en de bibliotheken minder vragen en klachten zullen krijgen.
Er wordt een robuustere omgeving gecreeerd waardoor er minder problemen zullen optreden.
Uiteindelijk zal de gebruiker nog slechts op één manier hoeven in te loggen voor alle digitale diensten. Zodra de leveranciers van de bibliotheeksystemen deze ene manier van inloggen ( Single Sign On) in hun systemen gaan ondersteunen, geldt dat zelfs voor alle bibliotheekdiensten.
De gebruikers hebben veel meer controle over de van hen vastgelegde gegevens in de landelijke infrastructuur. Alle KB producten en diensten voldoen dan aan de privacy-eisen die de overheid stelt.
Met deze producten en diensten wordt een omgeving gecreërd die geschikt is voor de toekomst. Het is de verwachting dat meer en meer diensten hierop zullen gaan aansluiten.