Eric van der Wal

Afscheid Eric van der Wal als directeur bij de Bibliotheek Achterhoekse Poort

Onder zijn leiding heeft de Bibliotheek Achterhoekse Poort uitstekende contacten met ondermeer het basisonderwijs opgebouwd waardoor er op diverse scholen een ‘de Bibliotheek op school" is op- en ingericht.
Ook de dagbesteding in bibliotheek Dinxperlo, waar mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol vervullen, is op zijn initiatief tot stand gekomen.
Met zijn Achterhoekse collega directeuren begeleidde hij de bibliotheek naar deelname aan het Bondgenootschap Laaggeletterdheid Achterhoek hetgeen o.a. resulteerde in de oprichting van het Taalhuis Ulft.
Het noodzakelijke veranderingsproces van de traditionele bibliotheek naar een meer moderne Bibliotheek die participeert in het sociale domein is onder zijn leiding ingezet.

De waarneming van de functie als directeur blijft voorlopig, zoals in de afgelopen maanden al het geval was, berusten bij Peter de Boer.