Boetebeleid

We hopen natuurlijk dat iedereen de geleende materialen tijdig weer inlevert. Wanneer dit niet het geval is, volgen we onderstaande procedure. Deze is aangepast en akkoord bevonden door H.Wolf op 15-7-2020.

  1. Per mail een attendering op tijdig inleveren en of verlengen ( geen alternatief voor leners zonder mailadres). Mail 2-3 dagen voor verval leentermijn.
  2. Aanmaning > eerste inleveringsverzoek / per mail en per post / 14 dagen na vervallen leentermijn
  3. Herinnering aanmaning > tweede inleveringsverzoek 2e keer / per mail en per post / 14 dagen na actie 2
  4. Lenerpas blokkade bij hoogte bedrag € 10,00 / lengte termijn > 90 dagen / 90 dagen vervaldatum verstreken
  5. Brieven openstaande boete/leengeld en of boekvergoedingen / 3 maanden na vervaldatum verstreken
  6. Boekvergoedingen factuur 1 maand na actie 5
  7. Laatste poging via een telefonisch contact.
Voorbeeld
Vervaldatum 1 augustus
Attentiemail 28 juli
Herinnering 15 augustus
Aanmaning 1 september
Blokkade pas 1 november
Brief boekvergoeding 1 november
Herinnering/factuur 1 december
Nabellen/afronden 1 januari