Makkelijk Lezen Plein

Op dit Plein staat een selectie van boeken en andere media, speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden.

Eén op de tien kinderen in het basis-en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Dit zijn vaak kinderen met dyslexie. Maar ook bij kinderen met concentratiestoornissen, zoals ADHD, en bij kinderen met een taalachterstand kunnen leesproblemen ontstaan.

Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk omdat het hen teveel moeite kost.
Krijgen deze kinderen geen goede begeleiding, dan neemt het zelfvertrouwen af en is de kans groot dat ze gaan onderpresteren. Het is daarom belangrijk dat hun probleem al vroeg wordt herkend en erkend. Dan pas kan gericht gewerkt worden aan ondersteuning: vanuit school met individuele begeleiding maar ook vanuit de bibliotheek met met het Makkelijk Lezen Plein.

Op dit Plein staat een selectie van boeken en andere media, speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden. Maar ook ouders en leerkrachten vinden er informatie over leesproblemen. Voor de kinderen zijn er boeken geselecteerd waarbij gelet wordt op bijvoorbeeld het lettertype en de lay-out, die vanaf het begin spannend of grappig zijn.
Het Makkelijk Lezen Plein maakt lezen weer leuk!

Het Makkelijk Lezen Plein is een duidelijk herkenbare plek waar de materialen voor kinderen met leesproblemen op een prettige manier gepresenteerd worden:
* frontale plaatsing van de collectie, dwz de media staan met de voorkant naar het publiek toe
* plezierige zoekhoogte
* een kindgerichte plaatsing op genre/afbeelding

Kijk voor meer informatie ook eens op www.makkelijklezenplein.nl.