Boekentip van Marlies: Voorlezen

Het begint met lezen. Samen een boekje lezen, plaatjes aanwijzen en verhaaltjes vertellen, versterkt de band met je baby. En kinderen die als baby al zijn voorgelezen, zijn later beter in taal. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen! Marlies geeft hiervoor wat tips.

Probeer bij het voorlezen aan je kind een houding te zoeken waarbij je elkaar kunt aankijken. Leg je baby bijvoorbeeld op je bovenbenen of in een wipstoel. Je
kind ziet hoe je met je mond woorden en klanken vormt en jij kunt heel goed volgen hoe je kind reageert.

Laat je baby het boekje zien en houdt het stil. Het gaat niet om het bladeren in het boekje en telkens iets anders laten zien, maar om je baby de kans te geven net zo lang naar een plaatje te kijken als hij of zij wil. Zolang je baby blijft kijken, is er geen nieuwe prikkel nodig. Ondertussen vertel je waar je kind naar kijkt, zo krijgt het al een gevoel voor taal.